Xử lý nước

4132edd5-f65d-42e6-bc0d-186da076f93e
bdf92bc0-6c0f-4b77-ab5c-87230b13bde9
d151abbf-9db7-4e27-892b-58444d01e316

Nhà máy nước Phố Giang Thành Đô

Nhà máy xử lý nước thải Chongming
QQ20180313080043
QQ20180326140609

Nhà máy xử lý nước thải Chongming

IMG_20201223_0935321
IMG_20201223_0935381

Nhà máy xử lý nước thải Gao 'an

18dd37d007c37b7eb3e69ceada98b1eb
878ea4c370d606cd2363f732cdf6db2a
d1757f974999c9d1220f30081a444355
ec0dc4b8907546eb3fcb7165e05d14be
f473174378daab5822eeb701b68f6f2d

Công ty nước vườn Quảng 'an Aizhong

8a7875d4-937b-415d-961f-259fb5d1d9bf
40dae91a-f658-43b4-a8b3-800d8dc6988c

Nhà máy lọc nước Quảng Châu Hualong

266ff2c7b3e365255f22812c8aa201d2
89365301d9c81abd1bbc07757e9f0610
cf625cb33e2533da1a73e47eb5780bf6

Nhà máy nước Bạch Vân Quý Dương

0eacd431-e8f6-41e7-b491-f4cb0e516f11
162d9ad6-e44e-4fa7-a577-3af1a8026ede
a7171887-b881-40d7-a270-1fc272f84e45

Nhà máy nước Quý Dương Huaxi Biyun Wo

ứng dụng11
ứng dụng12
ứng dụng13

Nhà máy nước Yingyan thành phố Quý Dương Qingzhen

Quý Châu-Maling-Thủy lực-Trạm bơm-Dự án4
Quý Châu-Maling-Thủy lực-Trạm bơm-Dự án1
Quý Châu-Maling-Thủy lực-Trạm bơm-Dự án2
Quý Châu-Maling-Thủy lực-Trạm bơm-Dự án3
Dự án trạm bơm-thủy lực-Maling-Quý Châu5
Quý Châu-Maling-Thủy lực-Trạm bơm-Dự án6

Dự án trạm bơm thủy lực Maling Quý Châu

9fb3db83d2c67eaa5abf14341c1c5743
1646887048a8ddd2629927d469b84531

Công ty cấp nước Hợp Phì

Hồng Kông1
Hồng Kông2
Hồng Kông3

Nhà máy nước Hong Kok Chau, Nam Xương

2c7a6e5f-6643-437b-803a-6d06887988c5
76c6bb37-7b48-4249-86b8-a502310271f6
c00b9fd8-2536-4952-8dc8-9de75b8bddbc

Nhà máy xử lý nước thải huyện Kangdafeng

666ef13b8fa9a0772751fdeba1a0db85
916f9e36b51066adaf53aac8d83ed2e8-225x300
08738b0b373ce6a166d185b0242de09f
e10287de03f4829524b0fcdcdd2c44eb

Dự án nước máy Xintai Xinwen

Trạm cấp nước Meidi1
Trạm cấp nước Meidi2
Trạm cấp nước Meidi3
Meidi-nước-Cấp-Trạm4

Trạm cấp nước Meidi

36cdb617-a11a-412f-93d8-d43419ebc805
382d255a-5e5f-4004-ad1a-d8e6b30be469
1205c757-80e4-4d63-a419-27577455a1ed

Nhà máy xử lý nước thải Mianyang Tangxun

Minzhi1
Minzhi2
Minzhi3

Nhà máy lọc nước ngầm Minzhi

Nam Ninh-Qingxiu-Quận-Nhà máy nước1
Nam Ninh-Qingxiu-Quận-Nhà máy nước2
Nam Ninh-Qingxiu-Quận-Nhà máy nước3
Nam Ninh-Qingxiu-Quận-Nhà máy nước4

Nhà máy nước quận Thanh Tú Nam Ninh

2af1f68b-2966-479f-9cc4-3d925dff1423
3dee129b-a2ee-4a77-936b-cf353da54e44
5d02b27d-8745-4460-a973-25c5c03cd729
c0c10039-3dcc-40c5-8cb6-f01b0dac3f9f

Công trình nước Phàn Chi Hoa

Qiqihar-Nhà máy xử lý nước thải1
Qiqihar-Nhà máy xử lý nước thải2
Qiqihar-Nhà máy xử lý nước thải3

Nhà máy xử lý nước thải Qiqihar

Ruian-Thành phố-Nông thôn-Cấp nước1
Ruian-Thành phố-Nông thôn-Cấp nước2
Ruian-Thành phố-Nông thôn-Cấp nước3
Ruian-Thành phố-Nông thôn-Cấp nước6
Ruian-Thành phố-Nông thôn-Cấp nước10
Ruian-Thành phố-Nông thôn-Cấp nước12
Ruian-Thành phố-Nông thôn-Cấp nước14

Cấp nước nông thôn thành phố Ruian

Nhà máy xử lý nước thải1
Nhà máy xử lý nước thải2
Nhà máy xử lý nước thải3

Nhà máy xử lý nước thải Khoa Điện Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc

6a94638be0672e63b8fe04ab563c21ee
54f5a76ad117a89050519f534d310de0
c9492cc61f65e9d8821e2f3b2e2f8437

Nhà máy xử lý nước thải lũ lụt Mianyang Tang Tứ Xuyên

3e230d8412708b89d3de1bf31bcd505d
905f7240eaaf7256ad2992cdc78acc0b
f99a122fe63feb7e26e268f5818b7510

Nhà máy lọc nước Pony Zhuang Town Taian Shankou

4c50e0cb-8dcf-4f37-9112-ef6c5eefe57c
a2665614-ffe8-486c-aa4a-a292ec41bf3e
cada4094-68e0-466d-a12f-d698de3f1f1a

Nhà máy xử lý nước thải Thiên Môn Sơn

Hệ thống lọc nước-Giang Tây-Hồng Thành-Nước-Yebei-Nhà máy nước1
Hệ thống lọc nước-Giang Tây-Hồng Thành-Nước-Yebei-Nhà máy nước2
Hệ thống lọc nước của Giang Tây-Hồng Thành-Nước-Yebei-Nhà máy nước3
Hệ thống lọc nước của Giang Tây-Hồng Thành-Nước-Yebei-Nhà máy nước4
Hệ thống lọc nước-Giang Tây-Hồng Thành-Nước-Yebei-Nhà máy nước5

Hệ thống lọc nước của Nhà máy nước Yebei nước Giang Tây Hồng Thành

Văn Thành-Quận-Vân Giang-Nước-Co_01
Văn Thành-Quận-Vân Giang-Nước-Co_04
Văn Thành-Quận-Vân Giang-Nước-Co_07

Quận Văn Thành Vân Giang Nước Co., LTD.Chi nhánh Yuhu

0a8c58895398571a62309c9c8d6baf0
b6dbb77ecc6d851efd2d0df66979ae1
d49d335c72208ce78f4a26d951bff951

Cung cấp nước Ngô Giang Hua Yan

c4de50a7-386f-4d59-b9ea-6c3577cbcb2c
d5db961f-5221-43db-b58d-9146fa9836d1
d5f89932-2370-476b-a958-6f4469312a24

Nhà máy xử lý nước thải Ngô Giang

PWA-Nước-Cơ quan-của-Thái Lan-1
PWA-Nước-Cơ quan-của-Thái Lan-2
PWA-Nước-Cơ quan-của-Thái Lan-3

Cơ quan cấp nước PWA Thái Lan