Ứng dụng

Dự án bảo tồn nước là một phần quan trọng của kinh tế và cơ sở hạ tầng, đóng vai trò không thể thay thế trong an toàn kiểm soát lũ lụt, sử dụng tài nguyên nước, xử lý và lọc nước thải.Sự an toàn trong xử lý cấp nước là rất quan trọng đối với ngành công nghiệp nước hiện đại.

Một nhà máy điện (nhà máy điện hạt nhân, nhà máy điện gió, nhà máy điện mặt trời, v.v.) chuyển đổi năng lượng thô (ví dụ: thủy điện, hơi nước, dầu diesel, khí đốt) thành điện năng để sử dụng trong các cơ sở cố định hoặc giao thông vận tải.

Dầu khí là năng lượng nền tảng cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau.Việc trích xuất, xử lý và phân phối đòi hỏi giao thức và thủ tục phức tạp.Hoạt động và quy trình như vậy có tiềm năng nguy hiểm nên sẽ yêu cầu các quy định và tiêu chuẩn rất nghiêm ngặt đối với thiết bị.

Như chính sách quốc gia chỉ ra rằng ngành đóng tàu cần tiết kiệm năng lượng, giảm khí thải và giảm ô nhiễm môi trường.Số lượng lớn van tự động đã được lắp đặt trên các tàu cỡ lớn và vừa, giúp giảm cường độ làm việc của thuyền viên và nhân viên.Các loại tàu áp dụng khác là tàu khách/tàu hàng hóa, tàu chở hàng tổng hợp, tàu container, sà lan tải RO-RO, tàu chở hàng rời, tàu chở dầu và tàu chở khí lỏng.

Trong ngành công nghiệp nói chung HVAC, dược phẩm hóa học, sản xuất tàu và tàu ngầm, thép, giấy và các lĩnh vực khác có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu về các giải pháp và dịch vụ tối ưu.