Tham quan nhà máy

Ảnh nhà máy

Thu nhận

Văn phòng

Dây chuyền sản xuất

Sản xuất

Thiết bị bánh răng

Thiết bị bánh răng

Đơn vị sản xuất hình chữ U

Kho

Kho

Kho nguyên liệu

đóng gói

Chuyên chở

Ảnh triển lãm

Triển lãm Thế giới Van Đức 2018

Hội chợ triển lãm Dubai 2018

Hội chợ Nước Việt Nam 2018

Hội chợ Nước Việt Nam 2022

Triển lãm nước Thái Lan 2019

Triển lãm nước Thái Lan 2022