Hàng hải và nhà máy đóng tàu

Cosco-Container-Tàu1
Cosco-Container-Ship2

Tàu container Cosco

Thanh Đảo-Tàu Đi Biển1
Qingdao-Ocean-Going-Tàu2
Qingdao-Ocean-Going-Tàu3

Tàu đi biển Thanh Đảo

315f9a24-2623-4770-8d40-c3c24c408085
f59c0168-54c8-4b3d-b96a-e65124a6ae4f
985ed2e3-7e55-4429-a89b-045a991895f4

Thiết bị hàng hải Trung Sơn Kaili